Ikke kategoriseret

Home/Ikke kategoriseret

Standerhejsning 14/8

Aalborg Flyers Floorball Club afholder standerhejsning tirsdag den 14/8 i Tornhøjhallen. For juniorer og forældre starter det kl. 16:30 med en hygge turnering. U9 træner Peter, U11 trænerne Ole og Henrik og U13 trænerne Salli og Jonas står alle klar til at tage imod nye som gamle spillere. Vi søger spillere i alle årgange - både drenge og piger, der har lyst til at komme i hallen for at prøve Danmarks måske sjoveste holdsport. Vi har udstyr til udlåns i hallen. Dog skal man huske indesko og drikkedunk. :) Omkring kl. 19 er klubben vært med røde pølser /m. brød og saftevand for alle interesserede. Kl. 19.30 er selve standerhejsningen. Efterfølgende er der fællestræning for seniorer i hallen og motionisterne går i den lille sal.   Det foretrækkes at man angiver antal deltagere til pølserne, så der kan blive købt ind. Tilmelding kan ske med en besked til Louise Niss Larsen (61 54 83 04), hvor det angives, hvor mange der spiser en pølse med efterfølgende. Håber på at se jer alle frisk og klar til standerhejsning med en ven under armen. Hilsen bestyrelsen i Aalborg Flyers

Indkaldelse til Ordinær generalforsamling 5. sep. 2018 kl

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Aalborg Flyers Floorball Club Mandag 5. september 2017 kl. 18.00 i Tornhøj Idrætscenter. Vi indleder med spisning kl. 18:00. Kl 19.00 starter selve generalforsamlingen. Tilmelding til spisning foretages ved at tilmelde sig begivenheden på facebook. Eller på mail: Kontakt@aalborgflyers.dk   Dagsorden: 1 – Valg af dirigent 2 – Aflæggelse af beretning 3 – Diskussion og vedtagelse af beretning 4 – Forelæggelse af det reviderede regnskab 5 – Diskussion af og vedtagelse af det reviderede regnskab 6 – Behandling af indkomne forslag 7 – A. Valg af kasserer i lige år, kasserer vælges for 2 år. - Louise T. Pedersen modtager ikke genvalg B. Valg af bestyrelsesmedlemmer, op til 6 bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år. - Louise Niss,Jonas Kjær, Ole Lentz, Freddi Toft,Mike Grunnet, Henrik Ersted ønsker alle genvalg - Stefan Ebdrup ønsker ikke genvalg 8 – Valg af revisor 9 – Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 20 dage før generalforsamlingens afholdelse. For øvrige detaljer omkring generalforsamlingen henvises til § 10 i vedtægterne. Se http://aalborgflyers.dk/information/vedtaegter På bestyrelsens vegne Peter Wulff Formand  Aalborg Flyers Floorball Club