Forsidenyhed

Home/Forsidenyhed

Nyheder fra Aalborg Flyers der vises på forsiden af websitet.

Kørepenge Aalborg Flyers Floorball Club

Takst, 1,25 kr./km Brønderslev 69,6 km 90 kr. Hjørring 112 km 140 kr. Frederikshavn 136,2 km 170 kr. Standby 148,4 km 185 kr. Sindal 126,6 km 160 kr. Sunds 250,8 km 315 kr. Sæby 54,7 km 70 kr. Esbjerg 547,4 km 685 kr. Haubro 104 km 140 kr. Odense 515,4 km 645 kr. Hobro 114 km 145 kr. Trekroner 105,2 km 135 kr. Km er taget på krak.dk, fra Tornhøj Idrætscenter, til spillested hos modstander. Der gives kørsel til 3 biler, med spillere og træner, til kampe udenfor Aalborg kommune. Hvis alle 3 biler er fyldt med (4+ spillere og træner, kan der gives til en 4. bil) Bilerne skal være fyldt i begge retninger, for at undgå at betale for tomme biler. Kørsel udbetales til grundspil i turneringskampe. Går et hold videre til slutspil, er kørsel som udgangspunkt egenbetaling. I henhold til skats regler om befordringsgodtgørelse i foreninger, udbetales der kun penge til kørsel i egen, eller ægtefælle/samlevers bil (hvis parterne har fælles økonomi) https://www.dgi.dk/foreningsledelse/administration-i-foreningen/regnskab-og- oekonomi/artikler/koerselsgodtgoerelse-kend-taksterne-for-2017 Kørsel skal indberettes til kasseren, på mail kasserer@aalborgflyers.dk senest 7 dage efter kampdatoen. Mail skal indeholde: Navn CPR nr. (skal kunne oplyses hvis skat gennemfører kontrol) Bilen reg.nr. (skal kunne oplyses hvis skat gennemfører kontrol) Hold Modstander Kampdato Antal i bilen konto nr. til udbetaling. Pengene udbetales d. 1 i efterfølgende måned.

Referat af generalforsamlingen 11/09/2017

Stemmeberettigede til generalforsamlingen: 25   Valg af dirigent Jonathan Bruun blev valgt som dirigent.   Aflæggelse af formandens beretning Formand Peter Wulff aflagde en ukarakteristisk kort beretning.   Diskussion og vedtagelse af formandens beretning Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.   Forelæggelse af det reviderede regnskab Kasserer Louise Thorsen Pedersen fremlagde regnskab for 1. halvår af 2017 samt budget for sæsonen 2017/18 (Regnskabsåret fremover følger sæsonen).   Diskussion af og vedtagelse af det reviderede regnskab Vedtaget med få kosmetiske ændringer til budgettet.   Behandling af indkomne forslag Ingen indkomne forslag.   Valg af formand i ulige år, formand vælges for 2 år Peter Wulff blev genvalgt uden modkandidater. Valg af bestyrelsesmedlemmer, op til 6 bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år Sally Christensen, Carina Rasmussen, Stefan Ebdrup, Freddy Toft og Jonas Kjær Nielsen stillede alle op til genvalg. Derudover stillede Mike Grunnet, Ole Lentz, Henrik Ersted Jensen og Louise Niss Larsen op til bestyrelsen også op til bestyrelsen. Der var således kampvalg hvor 9 personer stillede op til 6 ledige bestyrelsesposter. Afstemningen forløb anonymt, hvor hver af de 25 stemmeberettigede deltagere på generalforsamlingen hver afgav stemmer på op til 6 forskellige kandidater.   Stemmerne fordelte sig således: Sally Christensen – 4 Carina Rasmussen – 3 Stefan Ebdrup - 25 Freddy Toft - 22 Jonas Kjær Nielsen - 25 Henrik Ersted Jensen – 13 Ole Lentz - 19 Mike Grunnet – 17 Louise Niss Larsen - 18   Stefan Ebdrup, Freddy Toft, Jonas Kjær Nielsen, Ole Lentz, Mike Grunnet og Louise Niss Larsen blev således valgt ind i bestyrelsen for 1 år.   Valg af revisor Long Dinh Cung blev genvalgt som intern revisor uden modkandidater. John Andersen blev genvalgt som ekstern revisor uden modkandidater.   Eventuelt Fremadrettet skal

KLUBAFTEN 12. SEP 2017 KL. 17.00-21.00

Palle fra Sportigan Hadsund kikket i papirerne efter de gode tilbud til Aalborg Flyers. Så han vil være at finde i klub Zonenen i Tornhøjhallen. Tirsdag 12 september 2017 fra kl ca, 17.00 -21.00 Der vil være mulighed for at bestille klubtøj denne dag. Palle medbringer tøjprøver, så man kan få bestilt den rette størrelse. Ønsker man sit eget Blå Hummel spillesæt kan man prøve str. til dette. Prisen på eget OK spillesæt (Trøje- Shorts-Strømper) er 400.- pr.sæt inkl. nummer, navn og Flyers Logo. På bestyrelsens vegne Peter Wulff Formand Aalborg Flyers Floorball Club.