Nyheder

Home/Nyheder/

Referat af generalforsamlingen 11/09/2017

Stemmeberettigede til generalforsamlingen: 25   Valg af dirigent Jonathan Bruun blev valgt som dirigent.   Aflæggelse af formandens beretning Formand Peter Wulff aflagde en ukarakteristisk kort beretning.   Diskussion og vedtagelse af formandens beretning Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.   Forelæggelse af det reviderede regnskab Kasserer Louise Thorsen Pedersen fremlagde regnskab for 1. halvår af 2017 samt budget for sæsonen 2017/18 (Regnskabsåret fremover følger sæsonen).   Diskussion af og vedtagelse af det reviderede regnskab Vedtaget med få kosmetiske ændringer til budgettet.   Behandling af indkomne forslag Ingen indkomne forslag.   Valg af formand i ulige år, formand vælges for 2 år Peter Wulff blev genvalgt uden modkandidater. Valg af bestyrelsesmedlemmer, op til 6 bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år Sally Christensen, Carina Rasmussen, Stefan Ebdrup, Freddy Toft og Jonas Kjær Nielsen stillede alle op til genvalg. Derudover stillede Mike Grunnet, Ole Lentz, Henrik Ersted Jensen og Louise Niss Larsen op til bestyrelsen også op til bestyrelsen. Der var således kampvalg hvor 9 personer stillede op til 6 ledige bestyrelsesposter. Afstemningen forløb anonymt, hvor hver af de 25 stemmeberettigede deltagere på generalforsamlingen hver afgav stemmer på op til 6 forskellige kandidater.   Stemmerne fordelte sig således: Sally Christensen – 4 Carina Rasmussen – 3 Stefan Ebdrup - 25 Freddy Toft - 22 Jonas Kjær Nielsen - 25 Henrik Ersted Jensen – 13 Ole Lentz - 19 Mike Grunnet – 17 Louise Niss Larsen - 18   Stefan Ebdrup, Freddy Toft, Jonas Kjær Nielsen, Ole Lentz, Mike Grunnet og Louise Niss Larsen blev således valgt ind i bestyrelsen for 1 år.   Valg af revisor Long Dinh Cung blev genvalgt som intern revisor uden modkandidater. John Andersen blev genvalgt som ekstern revisor uden modkandidater.   Eventuelt Fremadrettet skal

KLUBAFTEN 12. SEP 2017 KL. 17.00-21.00

Palle fra Sportigan Hadsund kikket i papirerne efter de gode tilbud til Aalborg Flyers. Så han vil være at finde i klub Zonenen i Tornhøjhallen. Tirsdag 12 september 2017 fra kl ca, 17.00 -21.00 Der vil være mulighed for at bestille klubtøj denne dag. Palle medbringer tøjprøver, så man kan få bestilt den rette størrelse. Ønsker man sit eget Blå Hummel spillesæt kan man prøve str. til dette. Prisen på eget OK spillesæt (Trøje- Shorts-Strømper) er 400.- pr.sæt inkl. nummer, navn og Flyers Logo. På bestyrelsens vegne Peter Wulff Formand Aalborg Flyers Floorball Club.    

Standerhejsning

- Nyheder om klubben Lørdag 26 August fra kl 10:00-15:00 afholder Aalborg Flyers Floorball Club Standerhejsning. Der er fælles mix turnering for alle som har lyst. Klubben er vært ved røde pølser og brød. Tilmelding til dette foregår via Facebook https://www.facebook.com/pg/aalborgflyers/events Vel mødt Bestyrelsen