Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Aalborg Flyers Floorball Club

Onsdag d.15 sep kl. 18.00 i Tornhøj Idrætscenter, Mødelokalet

Tornhøjvej 1, 9220 Aalborg Øst.

 

Vi indleder med spisning kl. 18.00.

Tilmelding til spisning skal ske senest d. 10. sep. 2021 ved at tilmelde sig på mail: Kontakt@aalborgflyers.dk

Kl 19.00 starter selve generalforsamlingen.

Dagsorden:

1 – Valg af dirigent

2 – Aflæggelse af beretning

3 – Diskussion og vedtagelse af beretning

4 – Forelæggelse af det reviderede regnskab

5 – Diskussion af og vedtagelse af det reviderede regnskab

6 – Behandling af indkomne forslag

7 – A. Valg af formand i ulige år, formand vælges for 2 år.

– Peter Wulff er på valg

B. Valg af bestyrelsesmedlemmer, op til 6 bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år.

– Louise Niss, Ole Lentz, Freddi Toft, Martin Troelsen og Mikael Harlis ønsker alle genvalg

– Jonas Kjær Nielsen ønsker ikke genvalg

8 – Valg af revisor

9 – Eventuelt

Kandidater til formands posten, bestyrelsesmedlemmer og forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 20 dage før generalforsamlingens afholdelse.

For øvrige detaljer omkring generalforsamlingen henvises til § 10 i vedtægterne. Se http://aalborgflyers.dk/information/vedtaegter

Vel mødt

På bestyrelsens vegne
Peter Wulff
Formand
Aalborg Flyers Floorball Club