Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Aalborg Flyers Floorball Club Mandag 5. september 2017 kl. 18.00 i Tornhøj Idrætscenter.
Vi indleder med spisning kl. 18:00.
Kl 19.00 starter selve generalforsamlingen.
Tilmelding til spisning foretages ved at tilmelde sig begivenheden på facebook.
Eller på mail: Kontakt@aalborgflyers.dk
 
Dagsorden:
1 – Valg af dirigent
2 – Aflæggelse af beretning
3 – Diskussion og vedtagelse af beretning
4 – Forelæggelse af det reviderede regnskab
5 – Diskussion af og vedtagelse af det reviderede regnskab
6 – Behandling af indkomne forslag
7 – A. Valg af kasserer i lige år, kasserer vælges for 2 år.
– Louise T. Pedersen modtager ikke genvalg
B. Valg af bestyrelsesmedlemmer, op til 6 bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år.
– Louise Niss,Jonas Kjær, Ole Lentz, Freddi Toft,Mike Grunnet, Henrik Ersted ønsker alle genvalg
– Stefan Ebdrup ønsker ikke genvalg
8 – Valg af revisor
9 – Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 20 dage før generalforsamlingens afholdelse.
For øvrige detaljer omkring generalforsamlingen henvises til § 10 i vedtægterne. Se http://aalborgflyers.dk/information/vedtaegter
På bestyrelsens vegne
Peter Wulff
Formand 
Aalborg Flyers Floorball Club

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.