Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Aalborg Flyers Floorball Club onsdag 4. september 2019 kl. 18.00 i Tornhøj Idrætscenter, Tornhøjvej 1, 9220 Aalborg Øst.

Vi indleder med spisning kl. 18.00.
Tilmelding til spisning foretages ved at tilmelde sig på mail: Kontakt@aalborgflyers.dk

Kl 19.00 starter selve generalforsamlingen.

Dagsorden:

1 – Valg af dirigent

2 – Aflæggelse af beretning

3 – Diskussion og vedtagelse af beretning

4 – Forelæggelse af det reviderede regnskab

5 – Diskussion af og vedtagelse af det reviderede regnskab

6 – Behandling af indkomne forslag

7 – A. Valg af formand i ulige år, formand vælges for 2 år.

– Peter Wulff er på valg

B. Valg af bestyrelsesmedlemmer, op til 6 bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år.

– Louise Niss, Jonas Kjær, Ole Lentz, Freddi Toft, Niels Boisen, Jonas Krogh ønsker alle genvalg

8 – Valg af revisor

9 – Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 20 dage før generalforsamlingens afholdelse.

For øvrige detaljer omkring generalforsamlingen henvises til § 10 i vedtægterne. Se http://aalborgflyers.dk/information/vedtaegter

På bestyrelsens vegne
Peter Wulff
Formand
Aalborg Flyers Floorball Club

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.