Retningslinjer for opbakning fra sidelinjen

I Aalborg Flyers sæter vi pris på opbakning fra sidelinjen fra forældre, venner og bekendte. Det er en kæmpe ressource, og det kan være en motivationsfaktor og give tryghed for spillerne – særligt de yngre spillere. Engagement fra sidelinjen kan være positivt, men det kan også blive negativt, hvis f.eks. sidelinjens gæster overfuser dommeren, eller der kommer negative tilråb til en spiller eller kampens resultat for en uhensigtsmæssig stor rolle.

Aalborg Flyers ønsker, at klubben skal være det bedste sted for alle. Derfor er følgende punkter fremhævet for at vise de retningslinjer, klubben ønsker at opleve, når det omhandler opbakning fra sidelinjen særligt ift. børnene.

  • Mød gerne op til træning og kamp – dit barn sætter pris på det
  • Forhold dig i ro på sidelinjen eller kom med positive tilråb – lad børnene spille
  • Ophold dig i god afstand til trænere og spillere
  • Respekter trænerens beslutninger – vær positiv og støttende
  • Respekter dommerens beslutninger
  • Skab god stemning ved kampene
  • Spørg børnene om kampen var spændende og sjov – ikke om resultatet
  • Sørg for rigtig og fornuftig udstyr – overdriv ikke
  • Bak op om holdets og klubbens arbejde – din indsats bliver værdsat
  • Husk på, at det er dit barn, der spiller floorball – ikke dig!