Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Aalborg Flyers Floorball Club

Dato: 29.3.2016 kl. 18:00 til 21:00

Dagsorden:
1 – Valg af dirigent
2 – Aflæggelse af beretning v/ formand Peter Wulff
3 – Diskussion og vedtagelse af beretning
4 – Forelæggelse af det reviderede regnskab /v kasserer Søren Jensen
5 – Diskussion af og vedtagelse af det reviderede regnskab
6 – Behandling af indkomne forslag
7 – Valg af bestyrelse, 1 formand, 1 kasserer, 1 sekretær og 5 medlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer er valgt for et år.

Peter Wulff (formand), samt Jonas Nielsen, Kasper Villadsen, Ole Lentz og Stefan Ebdrup (menige medlemmer) ønsker alle genopstilling
Søren Jensen (kasserer) og Jonathan Bruun (menigt medlem) ønsker ikke genopstilling, derudover er der i forvejen én ledig plads i bestyrelsen.
Der skal derfor findes 3 nye medlemmer til bestyrelsen, heraf 1 kasserer.

8 – Valg af revisor

Long Dinh Cung (intern revisor) genopstiller
Lasse Græsbøll (ekstern revisor) genopstiller ikke
Der skal derfor findes ny ekstern revisor

9 – Eventuelt


 

Vi henviser til vores vedtægter (specifikt § 10) for mere information om generalforsamling
http://aalborgflyers.dk/information/vedtaegter
Vigtigst er at indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 20 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til zlatko@aalborgflyers.dk
Ved yderligere spørgsmål kan I henvende jer til formand Peter Wulff på mail peterwulff@aalborgflyers.dk

Hvis man ønsker at deltage i gratis fællesspisning kl. 18:00. skal man tilmelde sig i klubbens interne Facebookgruppe.
Link til begivenheden her

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.