Stemmeberettigede til generalforsamlingen: 25

 

 1. Valg af dirigent

Jonathan Bruun blev valgt som dirigent.

 

 1. Aflæggelse af formandens beretning

Formand Peter Wulff aflagde en ukarakteristisk kort beretning.

 

 1. Diskussion og vedtagelse af formandens beretning

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

 

 1. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Kasserer Louise Thorsen Pedersen fremlagde regnskab for 1. halvår af 2017 samt budget for sæsonen 2017/18 (Regnskabsåret fremover følger sæsonen).

 

 1. Diskussion af og vedtagelse af det reviderede regnskab

Vedtaget med få kosmetiske ændringer til budgettet.

 

 1. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

 

 1. Valg af formand i ulige år, formand vælges for 2 år

Peter Wulff blev genvalgt uden modkandidater.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer, op til 6 bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år

Sally Christensen, Carina Rasmussen, Stefan Ebdrup, Freddy Toft og Jonas Kjær Nielsen stillede alle op til genvalg.

Derudover stillede Mike Grunnet, Ole Lentz, Henrik Ersted Jensen og Louise Niss Larsen op til bestyrelsen også op til bestyrelsen.

Der var således kampvalg hvor 9 personer stillede op til 6 ledige bestyrelsesposter.

Afstemningen forløb anonymt, hvor hver af de 25 stemmeberettigede deltagere på generalforsamlingen hver afgav stemmer på op til 6 forskellige kandidater.

 

Stemmerne fordelte sig således:

Sally Christensen – 4

Carina Rasmussen – 3

Stefan Ebdrup – 25

Freddy Toft – 22

Jonas Kjær Nielsen – 25

Henrik Ersted Jensen – 13

Ole Lentz – 19

Mike Grunnet – 17

Louise Niss Larsen – 18

 

Stefan Ebdrup, Freddy Toft, Jonas Kjær Nielsen, Ole Lentz, Mike Grunnet og Louise Niss Larsen blev således valgt ind i bestyrelsen for 1 år.

 

 1. Valg af revisor

Long Dinh Cung blev genvalgt som intern revisor uden modkandidater.

John Andersen blev genvalgt som ekstern revisor uden modkandidater.

 

 1. Eventuelt
 • Fremadrettet skal indkaldelse til generalforsamlingen indkaldes andre steder end Facebook.
 • Diskussion omkring Facebook-politik – enighed om at vi alle skal tænke mere over hvad der hører hjemme i hvilke facebookgrupper.

 

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.