1 – Valg af dirigent samt referant
Lars valgt som dirigent
Zlatko valgt som referant

2 – Aflæggelse af beretning /v formand Peter Wulff
Link til beretning

3 – Diskussion og vedtagelse af beretning
Ingen kommentarer til beretningen, og den er dermed vedtaget!

4 – Forelæggelse af det reviderede regnskab /grundet afbud fra kasserer Søren Jensen, bliver forelæggelsen varetaget af repræsentant fra bestyrelsen

5 – Diskussion af og vedtagelse af det reviderede regnskab

Lotte Lentz; Ift. kørsel bør det ændres så det bliver udbetalt så det harmonerer med regnskabsåret.
Peter; Vi skal fremadrettet have lavet et årligt budget. Fordi vi er ikke længere kammeratskabsklub, da vi er 120 medlemmer, hvilket kræver mere overblik
Jonas; foreslår at den kommende bestyrelse laver et budget snarligt

Regnskabet er enstemigt vedtaget.

6 – Behandling af indkomne forslag
– Forslag til vedtægtsændringer v/formand Peter Wulff
Ændringsforslag 1: VEDTAGET
Ændringsforslag 2: VEDTAGET
Ændringsforslag 3: Tilføjes ændring: flere istedet for 2.
VEDTAGET
Ændringsforslag 4: Tilføjet ændring, bevarelse af: – Bestyrelsen skal mødes fysisk mindst 1 gang i kvartalet
VEDTAGET
Ændringsforslag 5:
Diskussion omkring dette punkt. Hvorfor er satsen højere for 2 x halvårlige?
Peter Wulff: Ligger i det administrative
Spørgsmål omkring, hvad hvis man bliver skadet? – Det må diskuteres som enkeltsager, fx hvis en spiller bliver skadet i starten af sæsonen, kan bestyrelsen forestille sig, at man finder en fornuftig løsning for alle parter.
Spørgsmål vedr. det administrative: Kan man ikke risikere samme problemstilling med folk som vil have refunderet kontingent?
Forespørgsel omkring mere konsekvens over for spillere som ikke har betalt kontingent.
Forespørgsel om at ansvaret for kontingent inddrivelse skal ligge på bestyrelsen og ikke på trænerne
Peter vil have, at al kammerateri og pay-per-match skal ud af klubben, så må vi stille med det hold vi kan.
Ændring af punktet omkring april-maj til at omhandle al træning efter sæsonen er afsluttet
VEDTAGET

– Forslag til vedtægtsændring v/bestyrelsesmedlem Jonas Kjær
VEDTAGET

7 – Valg af bestyrelse, 1 formand, 1 kasserer, og 6 medlemmer. obs. på dette punkt ændres ved vedtagelse af Peters ændringsforslag!

– Ønsker genopstilling: formand Peter Wullf, bestyrelsesmedlemmer Jonas Kjær, Ole Lentz og Stefan Ebdrup
– Ønsker ikke genopstilling: Kasserer Søren Jensen og bestyrelsesmedlemmer Jonathan Bruun og Kasper Viladsen
– Tilkendegivelser om ønsket opstilling: Thomas Larsen, Karina Pape, Louise Pedersen, Allan og Henning
Allan trækker sit kandidatur til bestyrelsen.

Peter Wulff er valgt som formand for et år
Louise Pedersen er valgt som kasserer for to år
Ebdrup, Ole Lentz, Jonas Kjær genvalgt
Thomas Larsen, Karina Pape og Henning, er valgt ind

8 – Valg af revisor
– Long Cung genopstiller som intern revisor. Blev valgt.
– Lasse Græsbøll stopper som ekstern revisor
– John Andersen har ønsket at opstille som ekstern revisor. Blev valgt.

9 – Eventuelt

Ole Lentz: Ønske om flere fællesarrangementer, større synlighed holdene imellem! Det er dejligt når seniorerne hjælper til juniortræning.
Få information fra bestyrelsen, hvis I kender nogle som vil sponsorer os!
OK Benzinkort! Vi har 20 stykker som har lavet kort, men ikke alle bruger dem – vi skal inden for et år have minimum 10 til at bruge kortet for at aftalen holder. 250,- pr. kort v/500 L.

Allan Larsen: Stor ros til klubben, da det har været nemt for de nye at komme ind og være en del af fællesskabet.

Martin Kristoffersen: Synlighed og hjemmeside – Vi er foran de andre klubber, men vi kan stadig gøre mere. Øge tilgængeligheden for folk der flytter til udefra.

Long Cung: Oplevelse fra nye spillere; det var rigtig rart for helt nye at komme ind i klubben, fordi folk kom hen til dem, hjalp dem og snakkede med dem.
Vi skal være opmærksomme på, at god behandling og god omtale, skaber en effekt, og folk får lyst til at blive.

Morten: Vil høre om der snart kommer ungdomsspillere til seniorrækkerne.
Ole: Det er fint de kommer op og træner med, men det skal være en blød omgang – der er stor forskel fra U13 til senior!

Peter: Ønske om at få U7 og U9 samt pigehold i samme aldersgrupper.

Lotte Lentz: Vi bør overveje at genindføre studierabat.

Frederik Rømming: Vi kan tiltrække unge spillere fra Frederikshavn og Strandby, hvis kontingentpriserne er SU-venlige

Peter Wulff: Ønsker flere frivillige til cafeteriet, hvis vi fastholder vores indtægt derfra, så kan vi slippe for husleje ved TSM. Lige nu trækker ham og hans kone et stort læs.

Karina Pape: Hvis der mangler i caféen, så vil det være bedre med en plan længere ud i fremtiden, fordi 2-3 dage ude i fremtiden har de fleste planer.
Facebook kan også være et skidt værktøj, fordi man tit læser det flygtigt og ikke forholder sig til det

Jens: Kan der laves et emailsystem med oplysning en uge før? Der er mange som slet ikke bruger hjemmesiden. Der skal være et eller andet kædesystem.

Ole: Skal vi hænge en fysisk månedskalender ude i hallen?

Diskussion omkring kalender – ift. frivilligt arbejde. Ønske om at det bliver planlægt inden sæsonen.
Torben foreslår at lave en facebook-gruppe kun til dommerbordet!

Kjær: Er der generel stemning for at der laves en fast plan for caféen? Det er der!

Kjær: Der har været en del hærværk i området på det sidste. Det betyder vi skal være ekstra opmærksomme på at få låst alt af inden vi forlader hallen!
Boj: Der skal være yderligere information til trænerne omkring hvilke døre der skal låses!

MØDET ER HÆVET

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.